Vidaus tvarkos taisyklės

VšĮ Baidarių sporto klubo „Angelai“

Vidaus tvarkos taisyklės

 

1.VšĮ Baidarių sporto klubo „Angelai” vidaus tvarkos taisyklės (toliau – taisyklės) yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi sporto klubo paslaugomis. Visi asmenys, norintys naudotis sporto klubo paslaugomis (toliau - narys), privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jų laikytis. 

2. Prieš pradedant sportuoti klube rekomenduojama pasitikrinti sveikatą Sporto medicinos centre, pas šeimos gydytoją ar kt. Visiems rekomenduojama reguliariai tikrintis sveikatą, laikytis gydytojų rekomendacijų. Sporto klubo nariai patys prisiima atsakomybę dėl savo sveikatos sutrikimų, atsiradusių treniruočių ar varžybų metu. Sporto klubas neatsako ir neatlygina nei turtinės, nei neturtinės žalos už jo narių sveikatos sutrikimus ir sužalojimus, taip pat už nelaimingus atsitikimus sporto klube treniruočių, įvairių varžybų, žygių, maratonų ar kitokių renginių metu. 

3. Klubo nariams kurie reguliariai sportuoja ir dalyvauja įvairiose varžybose nustatomas metinis 70 eurų (septyniasdešimt eurų) mokestis.

Klubo nariams, kurie sportuoja nereguliariai yra nustatomas 30 eurų (trisdešimt eurų) mėnesinis mokestis, nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus per mėnesį.

Mokestis mokamas pavedimu į klubo sąskaitą, Nr. LT42 7300 0101 2929 5353, esančią banke "Swedbank". Metinis mokestis turi būti sumokamas iki einamųjų metų gegužės 1 dienos.

Narių ir administracijos susitarimu metinis mokestis gali būti išdėstomas ir kitokia tvarka.

4. Nariui sumokėjus mokesčius, pinigai negrąžinami.   Nei ligos, nei kitais atvejais galiojimo laikas neatidedamas (nepratęsiamas).

5. Sporto klubo nariai privalo nevėluoti sumokėti nario mokestį.

6. Sporto klubo administracija turi teisę keisti šias taisykles ir nario mokesčio dydžius savo nuožiūra.

7. Kiekvienas narys treniruojasi individualiai, pasirinkdamas laiką bei treniruočių krūvius savo nuožiūra, pagal savo galimybes. Kiekvienas narys gali konsultuotis su sporto klubo instruktoriumi dėl rekomenduojamų fizinių krūvių, sporto inventoriaus parinkimo ir pritaikymo, treniruočių planų sudarymo, pasiruošimo varžyboms ir t.t.

8. Klubo inventorių klubo narys privalo tausoti, prižiūrėti, laikyti švarų. Sulaužytą ar sugadintą inventorių klubo narys privalo sutaisyti ar atlyginti Sporto klubui materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl dalyvio kaltės pagal Sporto klubo pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Klubo narys privalo atlyginti Sporto klubui padarytą žalą ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam nariui pateikimo dienos, išskyrus atvejus jeigu Sporto klubo sutikimu su klubo nariu buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas.

9. Klubo nariai įvairiose varžybose gali atstovauti tik sporto klubą „Angelai“. Klubo nariai, norintys ir pageidaujantys varžybose atstovauti kitus klubus ar komandas, privalo tai suderinti ir gauti leidimą iš klubo  administracijos.

10. Klubo nariai, pageidaujantys įvairiose varžybose dalyvauti (irkluoti) komandinėse valtyse su kitų klubų, šalių ar komandų atstovais privalo tai suderinti su klubo administracija.

11. Įvairių varžybų ar renginių metu klubo nariai negali reklamuoti kitų sporto klubų ar komandų, išskyrus tuos atvejus, kai atstovaujama kitiems klubams ar Lietuvos Respublikai.

12. Klubo komanda kiekvienoms įvairaus lygio varžyboms sudaroma ne tik iš klubo narių, bet ir iš kitų sportininkų, pageidaujančių atstovauti „Angelų“ klubui atsižvelgiant į jų pajėgumą.

13. Asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų, treniruotis Sporto klube, dalyvauti varžybose draudžiama.

14. Visi klubo nariai privalo mokėti plaukti, esant būtinybei varžybų ir kitų renginių metu dėvėti gelbėjimosi liemenes. 

15. Klubo administracija neatsako už narių asmeninių daiktų (pinigai, kreditinės/debetinės kortelės, juvelyriniai dirbiniai, mobilieji telefonai, kompiuteriai, raktai, drabužiai, avalynė, inventorius ir kita) saugojimą. Patalpos, yra skirtos tik trumpam pasidėti drabužius, inventorių, tačiau nėra skirtos jų ar kitų daiktų saugojimui ir neužtikrina jų apsaugos.  Bet kokiems daiktams dingus ir/ar sumažėjus jų vertei klubo administracija nėra įpareigota atlyginti asmenų patirtos žalos.

16. Klubo administracija turi teisę šalinti iš sporto klubo netinkamai besielgiančius ir šių taisyklių nesilaikančius narius, negrąžinant sumokėto klubo nario mokesčio.

 
Išbandyk jėgas
Vohandu marathon
Europos meistrų žaidynės
Česky Krumlov
Adigemarathon
Kansai World Masters Games
  Visos teisės saugomos © www.rovingas.lt
Hey.lt - Nemokamas lankytoj skaitliukas